iphone bluetooth not pairing

epekto ng pananakop mabuti at masama